DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Nasledovanie

«Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste… Deuteronómium 5:33»
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Therefore be imitators of God, as beloved children.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.
Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Neodkloňuj sa ani vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.I hasten and do not delay to keep your commandments.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Náhodný Biblický verš

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!