DailyVerses.net

30 Biblické verše o Nasledovanie

« Deuteronómium 5:33 »

KAT
X
NKJV
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Therefore be imitators of God as dear children.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.
Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.”
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.I made haste, and did not delay To keep Your commandments.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!