DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Pokoj

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček