DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

28 Biblické verše o Svätosť

«2. Korinťanom 7:1»
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 既 有 這 等 應 許 , 就 當 潔 淨 自 己 , 除 去 身 體 、 靈 魂 一 切 的 污 穢 , 敬 畏 神 , 得 以 成 聖 。
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“那 召 你 們 的 既 是 聖 潔 , 你 們 在 一 切 所 行 的 事 上 也 要 聖 潔 。 因 為 經 上 記 著 說 : 「 你 們 要 聖 潔 , 因 為 我 是 聖 潔 的 。 」
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.你 們 要 追 求 與 眾 人 和 睦 , 並 要 追 求 聖 潔 ; 非 聖 潔 沒 有 人 能 見 主 。
Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.少 年 人 用 甚 麼 潔 淨 他 的 行 為 呢 ? 是 要 遵 行 你 的 話 !
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.神 救 了 我 們 , 以 聖 召 召 我 們 , 不 是 按 我 們 的 行 為 , 乃 是 按 他 的 旨 意 和 恩 典 ; 這 恩 典 是 萬 古 之 先 , 在 基 督 耶 穌 裡 賜 給 我 們 的 。
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.神 啊 , 求 你 鑒 察 我 , 知 道 我 的 心 思 , 試 煉 我 , 知 道 我 的 意 念 , 看 在 我 裡 面 有 甚 麼 惡 行 沒 有 , 引 導 我 走 永 生 的 道 路 。
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.你 們 當 以 基 督 耶 穌 的 心 為 心 。
Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.凡 所 行 的 , 都 不 要 發 怨 言 , 起 爭 論 , 使 你 們 無 可 指 摘 , 誠 實 無 偽 , 在 這 彎 曲 悖 謬 的 世 代 作 神 無 瑕 疵 的 兒 女 。 你 們 顯 在 這 世 代 中 , 好 像 明 光 照 耀 , 將 生 命 的 道 表 明 出 來 。
Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.至 於 淫 亂 並 一 切 污 穢 , 或 是 貪 婪 , 在 你 們 中 間 連 題 都 不 可 , 方 合 聖 徒 的 體 統 。
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.所 以 弟 兄 們 , 我 以 神 的 慈 悲 勸 你 們 , 將 身 體 獻 上 , 當 作 活 祭 , 是 聖 潔 的 , 是 神 所 喜 悅 的 ; 你 們 如 此 事 奉 乃 是 理 所 當 然 的 。
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.只 有 耶 和 華 為 聖 ; 除 他 以 外 沒 有 可 比 的 , 也 沒 有 磐 石 像 我 們 的 神 。
Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý, a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji!你 們 要 歸 我 為 聖 , 因 為 我 耶 和 華 是 聖 的 , 並 叫 你 們 與 萬 民 有 分 別 , 使 你 們 作 我 的 民 。
Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný, čo tróni večne a Svätý je jeho meno: „Na vysokom a svätom mieste prebývam a so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce skrúšených.“因 為 那 至 高 至 上 、 永 遠 長 存 、 名 為 聖 者 的 如 此 說 : 我 住 在 至 高 至 聖 的 所 在 , 也 與 心 靈 痛 悔 謙 卑 的 人 同 居 ; 要 使 謙 卑 人 的 靈 甦 醒 , 也 使 痛 悔 人 的 心 甦 醒 。
Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.弟 兄 們 , 那 些 離 間 你 們 、 叫 你 們 跌 倒 、 背 乎 所 學 之 道 的 人 , 我 勸 你 們 要 留 意 躲 避 他 們 。
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.所 以 , 你 們 要 完 全 , 像 你 們 的 天 父 完 全 一 樣 。
Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?豈 不 知 你 們 是 神 的 殿 , 神 的 靈 住 在 你 們 裡 頭 麼 ?
Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.我 必 顯 為 大 , 顯 為 聖 , 在 多 國 人 的 眼 前 顯 現 ; 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.我 的 心 哪 , 你 要 稱 頌 耶 和 華 ! 凡 在 我 裡 面 的 , 也 要 稱 頌 他 的 聖 名 !
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.你 們 要 求 善 , 不 要 求 惡 , 就 必 存 活 。 這 樣 , 耶 和 華 萬 軍 之 神 必 照 你 們 所 說 的 與 你 們 同 在 。
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.人 冒 失 說 , 這 是 聖 物 , 許 願 之 後 才 查 問 , 就 是 自 陷 網 羅 。
Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.我 要 使 我 的 大 名 顯 為 聖 ; 這 名 在 列 國 中 已 被 褻 瀆 , 就 是 你 們 在 他 們 中 間 所 褻 瀆 的 。 我 在 他 們 眼 前 , 在 你 們 身 上 顯 為 聖 的 時 候 , 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 認 識 至 聖 者 便 是 聰 明 。
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.沒 有 人 點 燈 用 器 皿 蓋 上 , 或 放 在 床 底 下 , 乃 是 放 在 燈 臺 上 , 叫 進 來 的 人 看 見 亮 光 。
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.你 們 當 向 神 唱 詩 , 歌 頌 他 的 名 ; 為 那 坐 車 行 過 曠 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 華 , 要 在 他 面 前 歡 樂 ! 神 在 他 的 聖 所 作 孤 兒 的 父 , 作 寡 婦 的 伸 冤 者 。

Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.惟 有 你 們 是 被 揀 選 的 族 類 , 是 有 君 尊 的 祭 司 , 是 聖 潔 的 國 度 , 是 屬 神 的 子 民 , 要 叫 你 們 宣 揚 那 召 你 們 出 黑 暗 入 奇 妙 光 明 者 的 美 德 。
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

Náhodný Biblický verš

Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!