DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

22 Biblické verše o Úcta

« Príslovia 8:13 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.
Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.And because the midwives feared God, he gave them families of their own.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.
Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!
Biblický verš dňa
Rimanom 8:6
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies