DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Skepping

 • IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
 • Want Ú het my niere gevorm,
  my in my moeder se skoot geweef.
  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is;
  wonderbaar is u werke!
  En my siel weet dit alte goed.
 • Want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
 • Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.
 • Ag, Here Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur u grote krag en deur u uitgestrekte arm; geen ding is vir U te wonderbaar nie.
 • En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.
 • Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
 • Ek slaan my oë op na die berge:
  waar sal my hulp vandaan kom?
  My hulp is van die Here
  wat hemel en aarde gemaak het.
 • Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
 • En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
 • Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie?
  'n Ewige God is die Here,
  Skepper van die eindes van die aarde;
  Hy word nie moeg of mat nie;
  daar is geen deurgronding van sy verstand nie.
 • Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak
  en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.
 • Voordat die berge gebore was
  en U die aarde en die wêreld voortgebring het,
  ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.
 • Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.
 • Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.
 • En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
 • Dit is die dag wat die Here gemaak het;
  laat ons daaroor juig en bly wees.
 • Dit is Hy wat sy solders in die hemele bou
  en sy hemelgewelf bo die aarde vestig,
  wat die waters van die see roep
  en dit uitgiet oor die aardbodem,
  Here is sy Naam!
 • Ons hulp is in die Naam van die Here
  wat hemel en aarde gemaak het.
 • Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
 • En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!
 • Want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.
 • WEE hom wat met sy Formeerder twis — 'n potskerf by erdepotskerwe! Sal dan die klei sê aan die wat dit vorm: Wat maak jy? Of jou werk sê: Hy het geen hande nie!
 • Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.
 • Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.

Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
Lees meer...

Bybelvers van die dag

Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk