DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma slabost

«Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti… 2. Korintským 12:9»
S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc.Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu.Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.
Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte!Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Biblický verš dne

Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!