DailyVerses.net

Archief (December 2014)

NBV BGT NBG BB

Woensdag 31 december 2014

Habakuk 3:19
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Dinsdag 30 december 2014

1 Johannes 5:15
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

Maandag 29 december 2014

Spreuken 22:6
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Zondag 28 december 2014

Jakobus 5:16
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Zaterdag 27 december 2014

2 Samuel 22:32
Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?

Vrijdag 26 december 2014

Lucas 2:20
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Donderdag 25 december 2014

Lucas 2:6-7
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Woensdag 24 december 2014

Matteüs 1:21
Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

Dinsdag 23 december 2014

Jakobus 1:19
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Maandag 22 december 2014

Spreuken 10:20
De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver,
de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.

Zondag 21 december 2014

Kolossenzen 3:13
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Zaterdag 20 december 2014

1 Samuel 2:2
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Vrijdag 19 december 2014

1 Johannes 3:18
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Donderdag 18 december 2014

1 Korintiërs 15:21
Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Woensdag 17 december 2014

Deuteronomium 6:6-7
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Dinsdag 16 december 2014

Romeinen 14:5
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

Maandag 15 december 2014

1 Korintiërs 15:1-2
Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.

Zondag 14 december 2014

Jesaja 49:15-16
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.

Zaterdag 13 december 2014

Romeinen 5:6
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.

Vrijdag 12 december 2014

Psalmen 139:23-24
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Donderdag 11 december 2014

Matteüs 11:28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Woensdag 10 december 2014

Romeinen 13:6
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.

Dinsdag 9 december 2014

Psalmen 56:4
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.

Maandag 8 december 2014

2 Korintiërs 5:14-15
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

Zondag 7 december 2014

1 Korintiërs 15:56
De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

Zaterdag 6 december 2014

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

Vrijdag 5 december 2014

Romeinen 1:20
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

Donderdag 4 december 2014

Kolossenzen 3:15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Woensdag 3 december 2014

Jeremia 33:3
Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Dinsdag 2 december 2014

Kolossenzen 1:27
Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Maandag 1 december 2014

Galaten 6:9
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android