DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2017)

Dinsdag 31 januari 2017

Psalm 118:5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.

Maandag 30 januari 2017

2 Timoteüs 1:9Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.

Zondag 29 januari 2017

Romeinen 10:11Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Zaterdag 28 januari 2017

Spreuken 31:9Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Vrijdag 27 januari 2017

Jakobus 1:19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Donderdag 26 januari 2017

Titus 2:14Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen.

Woensdag 25 januari 2017

Psalm 139:23-24Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

Dinsdag 24 januari 2017

Matteüs 7:12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Maandag 23 januari 2017

1 Johannes 3:18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

Zondag 22 januari 2017

Psalm 34:16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Zaterdag 21 januari 2017

Jesaja 43:4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

Vrijdag 20 januari 2017

1 Tessalonicenzen 5:24Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Donderdag 19 januari 2017

Spreuken 15:5Een dwaas veracht zijn vaders vermaning,
wie berispingen ter harte neemt is verstandig.

Woensdag 18 januari 2017

Deuteronomium 6:6-7Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Dinsdag 17 januari 2017

Johannes 10:9Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

Maandag 16 januari 2017

Psalm 56:4In mijn bangste uur vertrouw ik op U.

Zondag 15 januari 2017

Jeremia 33:3Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Zaterdag 14 januari 2017

Matteüs 26:41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

Vrijdag 13 januari 2017

Spreuken 16:28Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Donderdag 12 januari 2017

Romeinen 8:35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Woensdag 11 januari 2017

Lucas 10:20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Dinsdag 10 januari 2017

Psalm 59:17Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
U bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.

Maandag 9 januari 2017

Filippenzen 2:3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.

Zondag 8 januari 2017

1 Koningen 8:57Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals Hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge Hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.

Zaterdag 7 januari 2017

Spreuken 10:2Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Vrijdag 6 januari 2017

Lucas 15:7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Donderdag 5 januari 2017

Galaten 6:9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Woensdag 4 januari 2017

2 Samuel 22:31Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is Hij
voor allen die bij Hem schuilen.

Dinsdag 3 januari 2017

Romeinen 14:13Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.

Maandag 2 januari 2017

Jakobus 1:6Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.

Zondag 1 januari 2017

Psalm 112:1Halleluja!
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER
en grote liefde voor zijn geboden.

Bijbeltekst van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie