DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2017)

Dinsdag 31 januari 2017

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.

Maandag 30 januari 2017

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.

Zondag 29 januari 2017

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Zaterdag 28 januari 2017

Open uw mond, oordeel rechtvaardig,
verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Vrijdag 27 januari 2017

Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.

Donderdag 26 januari 2017

Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Woensdag 25 januari 2017

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Dinsdag 24 januari 2017

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Maandag 23 januari 2017

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Zondag 22 januari 2017

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep.

Zaterdag 21 januari 2017

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.

Donderdag 19 januari 2017

De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader,
maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Woensdag 18 januari 2017

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Dinsdag 17 januari 2017

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Maandag 16 januari 2017

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.

Zondag 15 januari 2017

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

Zaterdag 14 januari 2017

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Vrijdag 13 januari 2017

Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

Donderdag 12 januari 2017

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Woensdag 11 januari 2017

Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Dinsdag 10 januari 2017

Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want Gij waart mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.

Maandag 9 januari 2017

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Zondag 8 januari 2017

De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.

Zaterdag 7 januari 2017

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Vrijdag 6 januari 2017

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Donderdag 5 januari 2017

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Woensdag 4 januari 2017

Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.

Dinsdag 3 januari 2017

Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Maandag 2 januari 2017

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Zondag 1 januari 2017

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.

Bijbeltekst van de dag

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...