DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2017)

Dinsdag 28 februari 2017

Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren.

Maandag 27 februari 2017

Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de Here de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

Zondag 26 februari 2017

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

Zaterdag 25 februari 2017

Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Vrijdag 24 februari 2017

Hij zeide:
Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,
o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,
mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Donderdag 23 februari 2017

Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Woensdag 22 februari 2017

Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Dinsdag 21 februari 2017

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Maandag 20 februari 2017

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Zondag 19 februari 2017

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Zaterdag 18 februari 2017

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.

Vrijdag 17 februari 2017

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Donderdag 16 februari 2017

Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.

Woensdag 15 februari 2017

Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.

Dinsdag 14 februari 2017

Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Maandag 13 februari 2017

Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Zondag 12 februari 2017

De rechtschapenheid der oprechten leidt hen,
maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.

Zaterdag 11 februari 2017

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Vrijdag 10 februari 2017

Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.

Donderdag 9 februari 2017

Here, God der heerscharen, herstel ons,
doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Woensdag 8 februari 2017

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Dinsdag 7 februari 2017

En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.

Maandag 6 februari 2017

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Zondag 5 februari 2017

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Zaterdag 4 februari 2017

Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Vrijdag 3 februari 2017

De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Donderdag 2 februari 2017

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Woensdag 1 februari 2017

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

Bijbeltekst van de dag

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie