DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2016)

Zaterdag 31 december 2016

Romeinen 15:13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.

Vrijdag 30 december 2016

Handelingen 17:30God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen.

Donderdag 29 december 2016

Spreuken 10:9Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

Woensdag 28 december 2016

Marcus 9:35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’

Dinsdag 27 december 2016

1 Johannes 4:19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Maandag 26 december 2016

Psalm 103:12Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

Zondag 25 december 2016

Lucas 2:14Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.

Zaterdag 24 december 2016

Lucas 2:4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.

Vrijdag 23 december 2016

Psalm 31:17Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Donderdag 22 december 2016

Exodus 23:25Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.

Woensdag 21 december 2016

Kolossenzen 3:16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Dinsdag 20 december 2016

Psalm 9:2Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.

Maandag 19 december 2016

Filippenzen 2:14-16aDoe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

Zondag 18 december 2016

Jesaja 25:1HEER, U bent mijn God.
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd,
trouw en betrouwbaar.

Zaterdag 17 december 2016

Spreuken 23:5Want in een oogwenk is je geld verdwenen:
het krijgt vleugels en vliegt weg als een arend.

Vrijdag 16 december 2016

1 Petrus 1:15-16Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

Donderdag 15 december 2016

2 Kronieken 15:2bDe HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

Woensdag 14 december 2016

Psalm 37:28Want de HEER heeft gerechtigheid lief,
wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.
Zij blijven voor eeuwig behouden,
maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.

Dinsdag 13 december 2016

1 Korintiërs 13:4-5De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Maandag 12 december 2016

Johannes 12:26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zondag 11 december 2016

Spreuken 3:7-8Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.

Zaterdag 10 december 2016

Handelingen 2:21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

Vrijdag 9 december 2016

2 Timoteüs 4:18De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Donderdag 8 december 2016

Psalm 23:6Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Woensdag 7 december 2016

1 Korintiërs 10:24Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Dinsdag 6 december 2016

Jozua 23:14Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u tot in het diepst van uw hart beseffen dat geen van de beloften die de HEER, uw God, u heeft gedaan, onvervuld is gebleven. Hij heeft ze alle gestand gedaan en er niet één onvervuld gelaten.

Maandag 5 december 2016

Spreuken 16:16Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Zondag 4 december 2016

1 Korintiërs 8:6Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Zaterdag 3 december 2016

Kolossenzen 2:16-17Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus.

Vrijdag 2 december 2016

Psalm 67:8Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde
ontzag hebben voor Hem.

Donderdag 1 december 2016

1 Johannes 2:15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Bijbeltekst van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie