DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2016)

Woensdag 30 november 2016

2 Korintiërs 4:17En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Dinsdag 29 november 2016

Spreuken 17:9Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Maandag 28 november 2016

Exodus 19:5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe.

Zondag 27 november 2016

Jakobus 4:10Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Zaterdag 26 november 2016

Psalm 32:5Toen beleed ik U mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

Vrijdag 25 november 2016

1 Korintiërs 6:9-10Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of die andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Donderdag 24 november 2016

Filippenzen 4:6-7Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Woensdag 23 november 2016

Spreuken 10:8Een wijze laat zich gezeggen,
een blaaskaak komt ten val.

Dinsdag 22 november 2016

1 Tessalonicenzen 5:16-18Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Maandag 21 november 2016

Micha 7:7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

Zondag 20 november 2016

Psalm 25:5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Zaterdag 19 november 2016

Maleachi 2:2Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal Ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek Ik alles waarmee jullie gezegend zijn; Ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.

Vrijdag 18 november 2016

Handelingen 16:31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Donderdag 17 november 2016

Psalm 73:25Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.

Woensdag 16 november 2016

Matteüs 11:29-30Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Dinsdag 15 november 2016

Klaagliederen 3:24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

Maandag 14 november 2016

Spreuken 15:4Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.

Zondag 13 november 2016

1 Korintiërs 1:9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

Zaterdag 12 november 2016

Maleachi 3:20Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

Vrijdag 11 november 2016

Spreuken 3:11-12Mijn zoon, een berisping van de HEER
mag je nooit terzijde schuiven,
zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
want de HEER straft wie Hij liefheeft,
als een vader die van zijn kinderen houdt.

Donderdag 10 november 2016

Efeziërs 5:15-16Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Woensdag 9 november 2016

Deuteronomium 4:39Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet.

Dinsdag 8 november 2016

Spreuken 3:9Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.

Maandag 7 november 2016

Hebreeën 13:6Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Zondag 6 november 2016

1 Korintiërs 6:12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.

Zaterdag 5 november 2016

Psalm 34:20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Vrijdag 4 november 2016

Genesis 1:3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.

Donderdag 3 november 2016

Hebreeën 11:1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Woensdag 2 november 2016

Spreuken 3:31-32Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt,
volg hem beslist niet na,
want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat,
maar wie rechtschapen is geeft Hij zijn vertrouwen.

Dinsdag 1 november 2016

Efeziërs 6:11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Bijbeltekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie