DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Oktober 2016)

Maandag 31 oktober 2016

Johannes 13:14
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

Zondag 30 oktober 2016

Spreuken 14:29
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.

Zaterdag 29 oktober 2016

Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Vrijdag 28 oktober 2016

1 Korintiërs 9:25
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.

Donderdag 27 oktober 2016

Psalmen 32:7
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

Woensdag 26 oktober 2016

Jeremia 17:7-8
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Dinsdag 25 oktober 2016

Matteüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Maandag 24 oktober 2016

Psalmen 107:9
Wie dorst had, gaf hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.

Zondag 23 oktober 2016

1 Timoteüs 6:7-8
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Zaterdag 22 oktober 2016

1 Johannes 2:16
Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

Vrijdag 21 oktober 2016

Spreuken 8:13
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.

Donderdag 20 oktober 2016

Matteüs 6:13
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Woensdag 19 oktober 2016

1 Timoteüs 4:8
Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

Dinsdag 18 oktober 2016

Spreuken 3:3-4
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

Maandag 17 oktober 2016

Johannes 15:8
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Zondag 16 oktober 2016

Nehemia 8:10
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Zaterdag 15 oktober 2016

Psalmen 119:133
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.

Vrijdag 14 oktober 2016

Romeinen 8:26
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Donderdag 13 oktober 2016

1 Johannes 5:4
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Woensdag 12 oktober 2016

Spreuken 9:10
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Dinsdag 11 oktober 2016

Matteüs 6:14
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Maandag 10 oktober 2016

Johannes 14:18
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Zondag 9 oktober 2016

Psalmen 105:4
Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zaterdag 8 oktober 2016

Kolossenzen 3:2
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Vrijdag 7 oktober 2016

Matteüs 6:12
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

Donderdag 6 oktober 2016

Psalmen 103:8
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Woensdag 5 oktober 2016

Job 23:12
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd,
de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.

Dinsdag 4 oktober 2016

Jakobus 1:21
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Maandag 3 oktober 2016

1 Korintiërs 12:13
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.

Zondag 2 oktober 2016

Psalmen 62:3
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Zaterdag 1 oktober 2016

Johannes 14:21
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.
Bijbeltekst van de dag
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.