DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2016)

Maandag 31 oktober 2016

Johannes 13:14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

Zondag 30 oktober 2016

Spreuken 14:29Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.

Zaterdag 29 oktober 2016

Johannes 3:36Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Vrijdag 28 oktober 2016

1 Korintiërs 9:25Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.

Donderdag 27 oktober 2016

Psalm 32:7Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

Woensdag 26 oktober 2016

Jeremia 17:7-8Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Dinsdag 25 oktober 2016

Matteüs 6:24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Maandag 24 oktober 2016

Psalm 107:9Wie dorst had, gaf Hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.

Zondag 23 oktober 2016

1 Timoteüs 6:7-8Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Zaterdag 22 oktober 2016

1 Johannes 2:16Want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

Vrijdag 21 oktober 2016

Spreuken 8:13Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.

Donderdag 20 oktober 2016

Matteüs 6:13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Woensdag 19 oktober 2016

1 Timoteüs 4:8Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

Dinsdag 18 oktober 2016

Spreuken 3:3-4Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

Maandag 17 oktober 2016

Johannes 15:8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Zondag 16 oktober 2016

Nehemia 8:10Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Zaterdag 15 oktober 2016

Psalm 119:133Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.

Vrijdag 14 oktober 2016

Romeinen 8:26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

Donderdag 13 oktober 2016

1 Johannes 5:4Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Woensdag 12 oktober 2016

Spreuken 9:10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Dinsdag 11 oktober 2016

Matteüs 6:14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Maandag 10 oktober 2016

Johannes 14:18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.

Zondag 9 oktober 2016

Psalm 105:4Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zaterdag 8 oktober 2016

Kolossenzen 3:2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Vrijdag 7 oktober 2016

Matteüs 6:12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

Donderdag 6 oktober 2016

Psalm 103:8Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Woensdag 5 oktober 2016

Job 23:12De geboden die Hij voorschreef heb ik nageleefd,
de woorden die Hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.

Dinsdag 4 oktober 2016

Jakobus 1:21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Maandag 3 oktober 2016

1 Korintiërs 12:13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.

Zondag 2 oktober 2016

Psalm 62:3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Zaterdag 1 oktober 2016

Johannes 14:21Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.

Bijbeltekst van de dag

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie