DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2016)

Vrijdag 30 september 2016

Ezechiël 38:23Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Dan zullen ze beseffen dat Ik de HEER ben.

Donderdag 29 september 2016

Spreuken 28:13Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

Woensdag 28 september 2016

Johannes 15:16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.

Dinsdag 27 september 2016

Amos 3:7Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Maandag 26 september 2016

Spreuken 18:2Een dwaas hecht geen belang aan inzicht,
hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

Zondag 25 september 2016

Efeziërs 5:22-23Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft.

Zaterdag 24 september 2016

Marcus 12:31En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Vrijdag 23 september 2016

Spreuken 21:21Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft
ontvangt leven, voorspoed en eer.

Donderdag 22 september 2016

1 Kronieken 29:12Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is.

Woensdag 21 september 2016

Jesaja 51:12Ik, Ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?

Dinsdag 20 september 2016

Spreuken 31:8Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

Maandag 19 september 2016

Jakobus 5:14-15Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Zondag 18 september 2016

Deuteronomium 31:8De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Zaterdag 17 september 2016

Psalm 30:6Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang.
Met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.

Vrijdag 16 september 2016

Romeinen 5:19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Donderdag 15 september 2016

1 Timoteüs 2:9-10Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Woensdag 14 september 2016

Spreuken 22:7Een rijke heeft macht over armen,
wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.

Dinsdag 13 september 2016

Matteüs 5:14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Maandag 12 september 2016

1 Johannes 3:11Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.

Zondag 11 september 2016

Psalm 138:8De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Zaterdag 10 september 2016

Jesaja 40:29Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

Vrijdag 9 september 2016

Joël 2:12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen.

Donderdag 8 september 2016

Spreuken 6:20Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast,
verwerp de lessen van je moeder niet.

Woensdag 7 september 2016

Matteüs 6:25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Dinsdag 6 september 2016

Johannes 8:34Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.’

Maandag 5 september 2016

Spreuken 16:20Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.

Zondag 4 september 2016

Matteüs 25:21Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Zaterdag 3 september 2016

Hooglied 8:6Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.

Vrijdag 2 september 2016

Psalm 33:6Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.

Donderdag 1 september 2016

Romeinen 8:15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Bijbeltekst van de dag

Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie