DailyVerses.net

Archief (September 2016)

NBV BGT NBG BB

Vrijdag 30 september 2016

Ezechiël 38:23
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.

Donderdag 29 september 2016

Spreuken 28:13
Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

Woensdag 28 september 2016

Johannes 15:16
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

Dinsdag 27 september 2016

Amos 3:7
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Maandag 26 september 2016

Spreuken 18:2
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht,
hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

Zondag 25 september 2016

Efeziërs 5:22-23
Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.

Zaterdag 24 september 2016

Marcus 12:31
Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Vrijdag 23 september 2016

Spreuken 21:21
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,
ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.

Donderdag 22 september 2016

1 Kronieken 29:12
Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.

Woensdag 21 september 2016

Jesaja 51:12
Ik, ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?

Dinsdag 20 september 2016

Spreuken 31:8
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

Maandag 19 september 2016

Jakobus 5:14-15
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

Zondag 18 september 2016

Deuteronomium 31:8
De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Zaterdag 17 september 2016

Psalmen 30:6
Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we 's avonds in,
's morgens staan we juichend op.

Vrijdag 16 september 2016

Romeinen 5:19
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Donderdag 15 september 2016

1 Timoteüs 2:9-10
Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Woensdag 14 september 2016

Spreuken 22:7
Een rijke heeft macht over armen,
wie leent, is de slaaf van wie uitleent.

Dinsdag 13 september 2016

Matteüs 5:14
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Maandag 12 september 2016

1 Johannes 3:11
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.

Zondag 11 september 2016

Psalmen 138:8
De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Zaterdag 10 september 2016

Jesaja 40:29
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.

Vrijdag 9 september 2016

Joël 2:12
Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.

Donderdag 8 september 2016

Spreuken 6:20
Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt,
verwerp de lessen van je moeder niet.

Woensdag 7 september 2016

Matteüs 6:25
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Dinsdag 6 september 2016

Johannes 8:34
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.’

Maandag 5 september 2016

Spreuken 16:20
Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.

Zondag 4 september 2016

Matteüs 25:21
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'

Zaterdag 3 september 2016

Hooglied 8:6
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.

Vrijdag 2 september 2016

Psalmen 33:6
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.

Donderdag 1 september 2016

Romeinen 8:15
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android