DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2016)

Woensdag 31 augustus 2016

Matteüs 7:3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Dinsdag 30 augustus 2016

Spreuken 16:3Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

Maandag 29 augustus 2016

Efeziërs 3:20-21Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 28 augustus 2016

Matteüs 21:21Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweegbrengen wat er met die vijgenboom gebeurd is, je kunt zelfs tegen die berg zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.’

Zaterdag 27 augustus 2016

Spreuken 3:5-6Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Vrijdag 26 augustus 2016

Efeziërs 1:17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.

Donderdag 25 augustus 2016

Romeinen 5:5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Woensdag 24 augustus 2016

Psalm 79:9Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.

Dinsdag 23 augustus 2016

Matteüs 7:1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Maandag 22 augustus 2016

Johannes 6:29‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.

Zondag 21 augustus 2016

Spreuken 22:1Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud.

Zaterdag 20 augustus 2016

1 Johannes 1:6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Vrijdag 19 augustus 2016

Jeremia 29:13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Donderdag 18 augustus 2016

Psalm 31:20Hoe groot is het geluk
dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U,
heel de wereld zal het zien.

Woensdag 17 augustus 2016

Lucas 6:38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Dinsdag 16 augustus 2016

Matteüs 4:17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Maandag 15 augustus 2016

Psalm 73:26Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

Zondag 14 augustus 2016

Matteüs 10:38Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.

Zaterdag 13 augustus 2016

Job 1:20-21Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich ter aarde. En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’

Vrijdag 12 augustus 2016

Psalm 119:30Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.

Donderdag 11 augustus 2016

Jakobus 3:13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.

Woensdag 10 augustus 2016

Handelingen 3:19Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Dinsdag 9 augustus 2016

Spreuken 29:25Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, weet zich veilig.

Maandag 8 augustus 2016

1 Korintiërs 10:23U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

Zondag 7 augustus 2016

Ezechiël 18:32De dood van een mens geeft Me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Zaterdag 6 augustus 2016

Spreuken 10:17Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Vrijdag 5 augustus 2016

Galaten 5:25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Donderdag 4 augustus 2016

Jesaja 44:22Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
je zonden als de ochtendnevel.
Keer terug naar Mij: Ik zal je vrijkopen.

Woensdag 3 augustus 2016

Psalm 145:1U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Dinsdag 2 augustus 2016

Efeziërs 4:26-27Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Maandag 1 augustus 2016

1 Johannes 1:7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Bijbeltekst van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie