DailyVerses.net
<

Archief (Augustus 2016)

>
NBV BGT NBG BB

Woensdag 31 augustus 2016

Matteüs 7:3
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Dinsdag 30 augustus 2016

Spreuken 16:3
Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

Maandag 29 augustus 2016

Efeziërs 3:20-21
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 28 augustus 2016

Matteüs 21:21
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.’

Zaterdag 27 augustus 2016

Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

Vrijdag 26 augustus 2016

Efeziërs 1:17
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Donderdag 25 augustus 2016

Romeinen 5:5
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Woensdag 24 augustus 2016

Psalmen 79:9
Help ons, God, bevrijd ons,
tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden,
omwille van uw naam.

Dinsdag 23 augustus 2016

Matteüs 7:1
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Maandag 22 augustus 2016

Johannes 6:29
'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.

Zondag 21 augustus 2016

Spreuken 22:1
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud.

Zaterdag 20 augustus 2016

1 Johannes 1:6
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Vrijdag 19 augustus 2016

Jeremia 29:13
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Donderdag 18 augustus 2016

Psalmen 31:20
Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

Woensdag 17 augustus 2016

Lucas 6:38
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Dinsdag 16 augustus 2016

Matteüs 4:17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Maandag 15 augustus 2016

Psalmen 73:26
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

Zondag 14 augustus 2016

Matteüs 10:38
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.

Zaterdag 13 augustus 2016

Job 1:20-21
Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’

Vrijdag 12 augustus 2016

Psalmen 119:30
Ik heb de betrouwbare weg gekozen,
met uw voorschriften voor ogen.

Donderdag 11 augustus 2016

Jakobus 3:13
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.

Woensdag 10 augustus 2016

Handelingen 3:19
Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.

Dinsdag 9 augustus 2016

Spreuken 29:25
Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.

Maandag 8 augustus 2016

1 Korintiërs 10:23
U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

Zondag 7 augustus 2016

Ezechiël 18:32
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Zaterdag 6 augustus 2016

Spreuken 10:17
Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Vrijdag 5 augustus 2016

Galaten 5:25
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Donderdag 4 augustus 2016

Jesaja 44:22
Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
je zonden als de ochtendnevel.
Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.

Woensdag 3 augustus 2016

Psalmen 145:1
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Dinsdag 2 augustus 2016

Efeziërs 4:26-27
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Maandag 1 augustus 2016

1 Johannes 1:7
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android