DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2016)

Zondag 31 juli 2016

Spreuken 16:24Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Zaterdag 30 juli 2016

Filippenzen 4:20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 29 juli 2016

Handelingen 2:38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’

Donderdag 28 juli 2016

Psalm 121:3Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Woensdag 27 juli 2016

Handelingen 16:25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Dinsdag 26 juli 2016

Matteüs 19:21Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’

Maandag 25 juli 2016

Psalm 121:1-2Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 24 juli 2016

Matteüs 6:21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Zaterdag 23 juli 2016

Filippenzen 4:19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.

Vrijdag 22 juli 2016

Spreuken 18:24Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer.

Donderdag 21 juli 2016

1 Korintiërs 15:57Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Woensdag 20 juli 2016

Filippenzen 4:23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Dinsdag 19 juli 2016

Psalm 143:8Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.

Maandag 18 juli 2016

Hebreeën 10:24-25Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zondag 17 juli 2016

Romeinen 5:3-4En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Zaterdag 16 juli 2016

Psalm 37:3Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Vrijdag 15 juli 2016

Romeinen 8:14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Donderdag 14 juli 2016

Openbaring 21:3-4Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Woensdag 13 juli 2016

Spreuken 14:12Soms denkt een mens de juiste weg te gaan,
terwijl die eindigt bij de dood.

Dinsdag 12 juli 2016

Jesaja 30:18En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Maandag 11 juli 2016

Johannes 14:23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’

Zondag 10 juli 2016

Psalm 63:4-5Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.

Zaterdag 9 juli 2016

Daniël 4:34Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie de weg van de hoogmoed bewandelen, kan Hij vernederen.

Vrijdag 8 juli 2016

Romeinen 8:18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Donderdag 7 juli 2016

Spreuken 13:3Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf,
wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.

Woensdag 6 juli 2016

Galaten 6:10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Dinsdag 5 juli 2016

Johannes 8:36Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Maandag 4 juli 2016

Psalm 119:11Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen U zondigen.

Zondag 3 juli 2016

Matteüs 7:7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Zaterdag 2 juli 2016

Kolossenzen 3:5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij.

Vrijdag 1 juli 2016

Spreuken 19:16Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.

Bijbeltekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie