Archief (Juni 2016)

NBV BGT NBG BB

Donderdag 30 juni 2016

Romeinen 6:15
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

Woensdag 29 juni 2016

Jesaja 41:13
Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.

Dinsdag 28 juni 2016

Spreuken 30:8
Houd me ver van leugen en bedrog.
Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
voed me slechts met wat ik nodig heb.

Maandag 27 juni 2016

Matteüs 18:20
'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Zondag 26 juni 2016

Numeri 6:24-26
'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'

Zaterdag 25 juni 2016

Psalmen 40:12
U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.

Vrijdag 24 juni 2016

Filippenzen 4:9
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Donderdag 23 juni 2016

Romeinen 16:17
Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.

Woensdag 22 juni 2016

Spreuken 18:12
Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Dinsdag 21 juni 2016

Efeziërs 2:10
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Maandag 20 juni 2016

Jesaja 55:11
Zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.

Zondag 19 juni 2016

Spreuken 18:21
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Zaterdag 18 juni 2016

Romeinen 2:1
Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.

Vrijdag 17 juni 2016

1 Korintiërs 16:13
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Donderdag 16 juni 2016

Spreuken 4:7
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.

Woensdag 15 juni 2016

Johannes 8:31-32
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'

Dinsdag 14 juni 2016

Micha 7:18
Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.

Maandag 13 juni 2016

Psalmen 68:20
Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. sela

Zondag 12 juni 2016

1 Johannes 4:1
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Zaterdag 11 juni 2016

Lucas 18:27
Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Vrijdag 10 juni 2016

Psalmen 119:9
Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.

Donderdag 9 juni 2016

1 Timoteüs 6:11
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Woensdag 8 juni 2016

2 Petrus 1:3
Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Dinsdag 7 juni 2016

Spreuken 19:22
Een mens heeft het verlangen goed te doen,
je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

Maandag 6 juni 2016

Openbaring 3:20
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Zondag 5 juni 2016

1 Korintiërs 1:28-29
Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Zaterdag 4 juni 2016

Spreuken 21:26
Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.

Vrijdag 3 juni 2016

Matteüs 5:6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Donderdag 2 juni 2016

Matteüs 6:7
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Woensdag 1 juni 2016

Spreuken 10:12
Haat brengt ruzie voort,
liefde dekt alle fouten toe.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Kolossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid