DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Mei 2016)

Dinsdag 31 mei 2016

1 Petrus 1:8-9
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Maandag 30 mei 2016

Filippenzen 4:4
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Zondag 29 mei 2016

Psalmen 62:2
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Zaterdag 28 mei 2016

Jakobus 3:10
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Vrijdag 27 mei 2016

Zacharia 7:9-10
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

Donderdag 26 mei 2016

Psalmen 105:1
Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.

Woensdag 25 mei 2016

Hebreeën 12:11
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Dinsdag 24 mei 2016

2 Timoteüs 2:15
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Maandag 23 mei 2016

Prediker 5:9
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Zondag 22 mei 2016

Deuteronomium 28:1
Mozes sprak: 'Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.'

Zaterdag 21 mei 2016

Marcus 10:45
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Vrijdag 20 mei 2016

1 Kronieken 16:34
Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Donderdag 19 mei 2016

Deuteronomium 13:5
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Woensdag 18 mei 2016

Romeinen 8:37
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

Dinsdag 17 mei 2016

Psalmen 108:6
Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.

Maandag 16 mei 2016

Romeinen 12:11
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Zondag 15 mei 2016

Handelingen 2:3-4
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zaterdag 14 mei 2016

Matteüs 6:2
Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Vrijdag 13 mei 2016

1 Johannes 4:18
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

Donderdag 12 mei 2016

Psalmen 18:7
In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.

Woensdag 11 mei 2016

Efeziërs 4:29
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Dinsdag 10 mei 2016

Nahum 1:7
De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
hij kent wie bij hem schuilen.

Maandag 9 mei 2016

Psalmen 9:11
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen,
u verlaat niet wie u zoeken, HEER.

Zondag 8 mei 2016

Genesis 2:18
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Zaterdag 7 mei 2016

Jakobus 1:22
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Vrijdag 6 mei 2016

Psalmen 25:6-7
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

Donderdag 5 mei 2016

Handelingen 1:9
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

Woensdag 4 mei 2016

Marcus 10:27
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'

Dinsdag 3 mei 2016

Psalmen 9:10
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.

Maandag 2 mei 2016

1 Johannes 4:9
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

Zondag 1 mei 2016

2 Korintiërs 9:7
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.