DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2016)

Zaterdag 30 april 2016

Psalm 34:2De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.

Vrijdag 29 april 2016

Job 6:14Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.

Donderdag 28 april 2016

1 Petrus 5:10Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

Woensdag 27 april 2016

Psalm 130:1-2Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Dinsdag 26 april 2016

Kolossenzen 3:23-24Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!

Maandag 25 april 2016

Jakobus 4:4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Zondag 24 april 2016

Spreuken 27:12Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,
wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.

Zaterdag 23 april 2016

1 Johannes 2:17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Vrijdag 22 april 2016

Romeinen 12:9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Donderdag 21 april 2016

Psalm 91:1-2Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Woensdag 20 april 2016

Johannes 11:25-26Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Dinsdag 19 april 2016

Lucas 6:37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Maandag 18 april 2016

Psalm 55:23Leg je last op de HEER
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Zondag 17 april 2016

Romeinen 12:4-5Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Zaterdag 16 april 2016

Matteüs 6:16Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Vrijdag 15 april 2016

Psalm 23:1-2De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Donderdag 14 april 2016

1 Johannes 3:2-3Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Woensdag 13 april 2016

Joël 2:13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Dinsdag 12 april 2016

Psalm 34:15Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Maandag 11 april 2016

Handelingen 20:24Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

Zondag 10 april 2016

Matteüs 9:13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Zaterdag 9 april 2016

Psalm 147:3Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.

Vrijdag 8 april 2016

Kolossenzen 4:2Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Donderdag 7 april 2016

Johannes 16:24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Woensdag 6 april 2016

Spreuken 15:33Wie ontzag heeft voor de HEER, wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Dinsdag 5 april 2016

Romeinen 1:16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Maandag 4 april 2016

1 Johannes 4:7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

Zondag 3 april 2016

Spreuken 17:28Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs,
zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.

Zaterdag 2 april 2016

Romeinen 12:21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Vrijdag 1 april 2016

1 Korintiërs 16:14Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Bijbeltekst van de dag

Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is,
achter een muur waant hij zich veilig.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie