DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2016)

Donderdag 31 maart 2016

Spreuken 12:24Een vlijtig mens verwerft gezag,
luiheid leidt tot slavernij.

Woensdag 30 maart 2016

1 Petrus 3:9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Dinsdag 29 maart 2016

1 Timoteüs 6:6Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

Maandag 28 maart 2016

Psalm 28:7De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op Hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
Hem wil ik loven in mijn lied.

Zondag 27 maart 2016

Matteüs 28:5-6De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft.’

Zaterdag 26 maart 2016

Jesaja 53:4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Vrijdag 25 maart 2016

Johannes 19:30Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Donderdag 24 maart 2016

Spreuken 18:16Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Woensdag 23 maart 2016

1 Petrus 3:8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Dinsdag 22 maart 2016

1 Johannes 3:16Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

Maandag 21 maart 2016

Psalm 119:2Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Zondag 20 maart 2016

Johannes 16:33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Zaterdag 19 maart 2016

3 Johannes 1:2Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.

Vrijdag 18 maart 2016

Psalm 51:3-4Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Donderdag 17 maart 2016

1 Kronieken 16:11Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Woensdag 16 maart 2016

Kolossenzen 3:17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Dinsdag 15 maart 2016

Psalm 42:12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Maandag 14 maart 2016

Jakobus 1:5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Zondag 13 maart 2016

Matteüs 17:20Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Zaterdag 12 maart 2016

Psalm 103:1Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Vrijdag 11 maart 2016

1 Korintiërs 3:18Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

Donderdag 10 maart 2016

Jozua 24:15Als u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen.

Woensdag 9 maart 2016

Spreuken 30:5Elk woord van God is getoetst,
Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.

Dinsdag 8 maart 2016

2 Timoteüs 3:16-17Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Maandag 7 maart 2016

2 Tessalonicenzen 3:5Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Zondag 6 maart 2016

Psalm 63:2God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

Zaterdag 5 maart 2016

1 Petrus 3:3-4Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Vrijdag 4 maart 2016

Exodus 14:14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Donderdag 3 maart 2016

Psalm 150:6Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Woensdag 2 maart 2016

Matteüs 6:6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Dinsdag 1 maart 2016

Romeinen 8:25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Bijbeltekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie