DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2016)

Donderdag 31 maart 2016

De hand van de vlijtigen zal heersen,
maar bedrog leidt tot herendienst.

Woensdag 30 maart 2016

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Dinsdag 29 maart 2016

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.

Maandag 28 maart 2016

De HEERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem heeft mijn hart vertrouwd
en ik ben geholpen.
Daarom springt mijn hart op van vreugde
en zal ik Hem met mijn lied loven.

Zondag 27 maart 2016

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Zaterdag 26 maart 2016

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Vrijdag 25 maart 2016

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Donderdag 24 maart 2016

De gift van een mens maakt ruimte voor hem,
en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten.

Woensdag 23 maart 2016

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Dinsdag 22 maart 2016

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

Maandag 21 maart 2016

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken.

Zondag 20 maart 2016

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Zaterdag 19 maart 2016

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Vrijdag 18 maart 2016

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Donderdag 17 maart 2016

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Woensdag 16 maart 2016

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Dinsdag 15 maart 2016

Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Maandag 14 maart 2016

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Zondag 13 maart 2016

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

Zaterdag 12 maart 2016

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Vrijdag 11 maart 2016

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.

Donderdag 10 maart 2016

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Woensdag 9 maart 2016

Ieder woord van God is gelouterd,
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.

Dinsdag 8 maart 2016

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Maandag 7 maart 2016

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

Zondag 6 maart 2016

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Zaterdag 5 maart 2016

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Vrijdag 4 maart 2016

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Donderdag 3 maart 2016

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Woensdag 2 maart 2016

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Dinsdag 1 maart 2016

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Bijbeltekst van de dag

En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie