DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2016)

Maandag 29 februari 2016

Psalm 32:8Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Zondag 28 februari 2016

Johannes 1:12Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Zaterdag 27 februari 2016

Matteüs 22:37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’

Vrijdag 26 februari 2016

Psalm 3:4U, HEER, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

Donderdag 25 februari 2016

Hebreeën 11:11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

Woensdag 24 februari 2016

Spreuken 20:3Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

Dinsdag 23 februari 2016

Psalm 119:111Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.

Maandag 22 februari 2016

Romeinen 11:36Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Zondag 21 februari 2016

Galaten 1:10Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Zaterdag 20 februari 2016

Spreuken 11:2Hoogmoed leidt tot schande,
wijsheid maakt een mens bescheiden.

Vrijdag 19 februari 2016

Johannes 14:2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Donderdag 18 februari 2016

Hebreeën 10:23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Woensdag 17 februari 2016

Psalm 34:5Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Dinsdag 16 februari 2016

Matteüs 24:42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.

Maandag 15 februari 2016

Romeinen 12:14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Zondag 14 februari 2016

1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zaterdag 13 februari 2016

Genesis 1:27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

Vrijdag 12 februari 2016

Marcus 11:24Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Donderdag 11 februari 2016

Job 19:25Ik weet: mijn redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

Woensdag 10 februari 2016

Galaten 5:16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.

Dinsdag 9 februari 2016

Ezechiël 20:19-20Ik, de HEER, ben jullie God: houd je aan mijn bepalingen en regels, en leef ze na. Vier mijn sabbat als een heilige dag; dat zal voor jullie en Mij het teken zijn waaraan te zien is dat Ik, de HEER, jullie God ben.

Maandag 8 februari 2016

Spreuken 10:18Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.

Zondag 7 februari 2016

Lucas 12:32Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.

Zaterdag 6 februari 2016

Genesis 1:26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

Vrijdag 5 februari 2016

Spreuken 13:10Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt is wijs.

Donderdag 4 februari 2016

1 Johannes 4:10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Woensdag 3 februari 2016

1 Timoteüs 6:12Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

Dinsdag 2 februari 2016

Psalm 13:6Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Maandag 1 februari 2016

Matteüs 16:25Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.

Bijbeltekst van de dag

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie