DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2016)

Maandag 29 februari 2016

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
Ik raad u; mijn oog is op u.

Zondag 28 februari 2016

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Zaterdag 27 februari 2016

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Vrijdag 26 februari 2016

Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.

Donderdag 25 februari 2016

Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

Woensdag 24 februari 2016

Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
maar elke dwaas barst los.

Dinsdag 23 februari 2016

Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.

Maandag 22 februari 2016

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Zondag 21 februari 2016

Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Zaterdag 20 februari 2016

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.

Vrijdag 19 februari 2016

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Donderdag 18 februari 2016

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Woensdag 17 februari 2016

Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Dinsdag 16 februari 2016

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Maandag 15 februari 2016

Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

Zondag 14 februari 2016

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Zaterdag 13 februari 2016

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Vrijdag 12 februari 2016

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Donderdag 11 februari 2016

Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.

Woensdag 10 februari 2016

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Dinsdag 9 februari 2016

Ik ben de Here, uw God, wandelt naar mijn inzettingen en onderhoudt naarstig mijn verordeningen. Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God ben.

Maandag 8 februari 2016

Wie haat verbergt, is een leugenlip;
wie laster verbreidt, is een dwaas.

Zondag 7 februari 2016

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Zaterdag 6 februari 2016

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Vrijdag 5 februari 2016

Door overmoed ontstaat slechts twist,
maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.

Donderdag 4 februari 2016

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Woensdag 3 februari 2016

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Dinsdag 2 februari 2016

Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid,
over uw verlossing juicht mijn hart.
Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Maandag 1 februari 2016

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Bijbeltekst van de dag

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie