DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Januari 2016)

Zondag 31 januari 2016

Romeinen 12:16
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Zaterdag 30 januari 2016

Spreuken 11:4
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 januari 2016

1 Johannes 4:15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Donderdag 28 januari 2016

Handelingen 2:46-47
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Woensdag 27 januari 2016

Psalmen 71:23
Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

Dinsdag 26 januari 2016

Galaten 5:14
Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Maandag 25 januari 2016

1 Korintiërs 7:2
Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zondag 24 januari 2016

Spreuken 3:27
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Zaterdag 23 januari 2016

Efeziërs 5:1
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.

Vrijdag 22 januari 2016

1 Petrus 4:1
Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.

Donderdag 21 januari 2016

Psalmen 143:1
HEER, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken,
antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.

Woensdag 20 januari 2016

Romeinen 15:32
Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.

Dinsdag 19 januari 2016

Johannes 11:40
Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'

Maandag 18 januari 2016

Amos 9:6
Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd,
hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde -
zijn naam is HEER.

Zondag 17 januari 2016

Genesis 2:3
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Zaterdag 16 januari 2016

2 Korintiërs 9:10
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Vrijdag 15 januari 2016

Psalmen 46:11
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'

Donderdag 14 januari 2016

Lucas 6:30
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Woensdag 13 januari 2016

Johannes 1:5
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Dinsdag 12 januari 2016

Psalmen 44:4
Zij verkregen het land niet met het zwaard,
niet hun eigen kracht heeft hen gered,
maar uw rechterhand, uw arm,
het licht van uw gelaat. U had hen lief.

Maandag 11 januari 2016

Lucas 6:33
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.

Zondag 10 januari 2016

Romeinen 10:13
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Zaterdag 9 januari 2016

Prediker 11:5
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

Vrijdag 8 januari 2016

Johannes 6:27
U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.

Donderdag 7 januari 2016

Matteüs 5:8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Woensdag 6 januari 2016

Spreuken 11:25
Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Dinsdag 5 januari 2016

2 Petrus 3:8
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Maandag 4 januari 2016

Judas 1:2
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

Zondag 3 januari 2016

Psalmen 145:17
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

Zaterdag 2 januari 2016

Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Vrijdag 1 januari 2016

Galaten 6:8
Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.