DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2016)

Zondag 31 januari 2016

Romeinen 12:16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Zaterdag 30 januari 2016

Spreuken 11:4Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toorn,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 januari 2016

1 Johannes 4:15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Donderdag 28 januari 2016

Handelingen 2:46-47Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Woensdag 27 januari 2016

Psalm 71:23Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing,
ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost.

Dinsdag 26 januari 2016

Galaten 5:14Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Maandag 25 januari 2016

1 Korintiërs 7:2Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zondag 24 januari 2016

Spreuken 3:27Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Zaterdag 23 januari 2016

Efeziërs 5:1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft.

Vrijdag 22 januari 2016

1 Petrus 4:1Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde.

Donderdag 21 januari 2016

Psalm 143:1HEER, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken,
antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.

Woensdag 20 januari 2016

Romeinen 15:32Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.

Dinsdag 19 januari 2016

Johannes 11:40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’

Maandag 18 januari 2016

Amos 9:6Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd,
Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde –
zijn naam is HEER.

Zondag 17 januari 2016

Genesis 2:3God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

Zaterdag 16 januari 2016

2 Korintiërs 9:10God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Vrijdag 15 januari 2016

Psalm 46:11Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.

Donderdag 14 januari 2016

Lucas 6:30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Woensdag 13 januari 2016

Johannes 1:5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Dinsdag 12 januari 2016

Psalm 44:4Zij verkregen het land niet met het zwaard,
niet hun eigen kracht heeft hen gered,
maar uw rechterhand, uw arm,
het licht van uw gelaat. U had hen lief.

Maandag 11 januari 2016

Lucas 6:33En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.

Zondag 10 januari 2016

Romeinen 10:13Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Zaterdag 9 januari 2016

Prediker 11:5Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

Vrijdag 8 januari 2016

Johannes 6:27U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.

Donderdag 7 januari 2016

Matteüs 5:8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Woensdag 6 januari 2016

Spreuken 11:25Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Dinsdag 5 januari 2016

2 Petrus 3:8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Maandag 4 januari 2016

Judas 1:2Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

Zondag 3 januari 2016

Psalm 145:17Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.

Zaterdag 2 januari 2016

Johannes 13:34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Vrijdag 1 januari 2016

Galaten 6:8Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Bijbeltekst van de dag

Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie