DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2016)

Zondag 31 januari 2016

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

Zaterdag 30 januari 2016

Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 januari 2016

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

Donderdag 28 januari 2016

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Woensdag 27 januari 2016

Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen,
mijn ziel, die U verlost hebt.

Dinsdag 26 januari 2016

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maandag 25 januari 2016

Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zondag 24 januari 2016

Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben
als het binnen je macht ligt dat te doen.

Zaterdag 23 januari 2016

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.

Vrijdag 22 januari 2016

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde.

Donderdag 21 januari 2016

HEERE, luister naar mijn gebed,
neem mijn smeekbeden ter ore.
Verhoor mij naar Uw trouw,
naar Uw gerechtigheid.

Woensdag 20 januari 2016

Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.

Dinsdag 19 januari 2016

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Maandag 18 januari 2016

Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde
en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
Hij, Die het water van de zee riep
en uitgoot over het aardoppervlak:
HEERE is Zijn Naam.

Zondag 17 januari 2016

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Zaterdag 16 januari 2016

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Vrijdag 15 januari 2016

Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.

Donderdag 14 januari 2016

Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.

Woensdag 13 januari 2016

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Dinsdag 12 januari 2016

Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen
en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven,
maar Uw rechterhand, Uw arm
en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.

Maandag 11 januari 2016

En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.

Zondag 10 januari 2016

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Zaterdag 9 januari 2016

Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.

Vrijdag 8 januari 2016

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Donderdag 7 januari 2016

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Woensdag 6 januari 2016

Een zegenende ziel wordt verzadigd,
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.

Dinsdag 5 januari 2016

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Maandag 4 januari 2016

Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.

Zondag 3 januari 2016

De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen,
goedertieren in al Zijn werken.

Zaterdag 2 januari 2016

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Vrijdag 1 januari 2016

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Bijbeltekst van de dag

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie