DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (December 2015)

Donderdag 31 december 2015

Romeinen 11:33
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

Woensdag 30 december 2015

Johannes 14:6
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

Dinsdag 29 december 2015

Matteüs 10:8
Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Maandag 28 december 2015

Spreuken 31:30
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.

Zondag 27 december 2015

Klaagliederen 3:22-23
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!

Zaterdag 26 december 2015

Johannes 3:17
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Vrijdag 25 december 2015

Lucas 2:11
Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Donderdag 24 december 2015

Spreuken 15:16
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Woensdag 23 december 2015

Jesaja 9:5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Dinsdag 22 december 2015

Prediker 3:1
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Maandag 21 december 2015

Spreuken 11:13
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Zondag 20 december 2015

2 Kronieken 7:14
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

Zaterdag 19 december 2015

Genesis 1:29
Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.’

Vrijdag 18 december 2015

Psalmen 27:4
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

Donderdag 17 december 2015

Jesaja 61:10
Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Woensdag 16 december 2015

Romeinen 5:1
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Dinsdag 15 december 2015

Psalmen 18:32
Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?

Maandag 14 december 2015

Jakobus 4:2
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

Zondag 13 december 2015

Jeremia 32:27
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

Zaterdag 12 december 2015

Spreuken 20:25
Wie God ondoordacht een belofte doet
en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden,
zet een valstrik voor zichzelf.

Vrijdag 11 december 2015

Jakobus 3:2
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.

Donderdag 10 december 2015

Romeinen 10:17
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Woensdag 9 december 2015

Psalmen 145:3
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Dinsdag 8 december 2015

1 Johannes 4:13
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Maandag 7 december 2015

Hebreeën 12:14
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

Zondag 6 december 2015

Prediker 10:12
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.

Zaterdag 5 december 2015

1 Petrus 4:7
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Vrijdag 4 december 2015

Johannes 15:7
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Donderdag 3 december 2015

Spreuken 10:19
Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Woensdag 2 december 2015

Jakobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Dinsdag 1 december 2015

Johannes 20:29
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.