DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2015)

Maandag 30 november 2015

Psalm 38:10Heer, al mijn verlangens zijn U bekend,
mijn zuchten is U niet verborgen.

Zondag 29 november 2015

Romeinen 8:6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Zaterdag 28 november 2015

Deuteronomium 31:6Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Vrijdag 27 november 2015

Psalm 25:4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Donderdag 26 november 2015

Romeinen 8:28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Woensdag 25 november 2015

Romeinen 15:7Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Dinsdag 24 november 2015

Spreuken 25:28Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Maandag 23 november 2015

Romeinen 10:9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Zondag 22 november 2015

1 Johannes 4:8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 21 november 2015

Psalm 115:1Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.

Vrijdag 20 november 2015

Filippenzen 2:11En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Donderdag 19 november 2015

1 Petrus 5:7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Woensdag 18 november 2015

Spreuken 14:23Elke inspanning levert iets op,
loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Dinsdag 17 november 2015

Johannes 1:1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Maandag 16 november 2015

Romeinen 14:3Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

Zondag 15 november 2015

Psalm 1:1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit.

Zaterdag 14 november 2015

Jeremia 32:17Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

Vrijdag 13 november 2015

Marcus 8:34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’

Donderdag 12 november 2015

Spreuken 27:19Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.

Woensdag 11 november 2015

Marcus 12:30Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Dinsdag 10 november 2015

Marcus 7:20-23Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Maandag 9 november 2015

Psalm 10:12Sta op, HEER, hef uw hand, God,
vergeet de armen niet.

Zondag 8 november 2015

Efeziërs 5:3Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Zaterdag 7 november 2015

Efeziërs 4:3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Vrijdag 6 november 2015

Psalm 5:4In de morgen, HEER, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

Donderdag 5 november 2015

1 Johannes 3:21-22Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Woensdag 4 november 2015

Maleachi 3:10Stel Mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen.

Dinsdag 3 november 2015

Psalm 118:8Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

Maandag 2 november 2015

Galaten 6:2Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.

Zondag 1 november 2015

Galaten 6:1Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Bijbeltekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie