DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2015)

Maandag 30 november 2015

Here, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.

Zondag 29 november 2015

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Zaterdag 28 november 2015

Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Vrijdag 27 november 2015

Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden.

Donderdag 26 november 2015

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Woensdag 25 november 2015

Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Dinsdag 24 november 2015

Een stad met omvergehaalde muren,
zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.

Maandag 23 november 2015

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Zondag 22 november 2015

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 21 november 2015

Niet ons, o Here, niet ons,
maar uw naam geef eer,
om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Vrijdag 20 november 2015

En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Donderdag 19 november 2015

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Woensdag 18 november 2015

In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn,
maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.

Dinsdag 17 november 2015

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Maandag 16 november 2015

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Zondag 15 november 2015

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.

Zaterdag 14 november 2015

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.

Vrijdag 13 november 2015

En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Donderdag 12 november 2015

Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

Woensdag 11 november 2015

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Dinsdag 10 november 2015

En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Maandag 9 november 2015

Sta op, Here! o God, hef uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.

Zondag 8 november 2015

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.

Zaterdag 7 november 2015

En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.

Vrijdag 6 november 2015

Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.

Donderdag 5 november 2015

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Woensdag 4 november 2015

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Dinsdag 3 november 2015

Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.

Maandag 2 november 2015

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Zondag 1 november 2015

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie