DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2015)

Donderdag 31 december 2015

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Woensdag 30 december 2015

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dinsdag 29 december 2015

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Maandag 28 december 2015

Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Zondag 27 december 2015

Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn,
want zijn barmhartigheden houden niet op,
elke morgen zijn zij nieuw,
groot is uw trouw!

Zaterdag 26 december 2015

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Vrijdag 25 december 2015

U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Donderdag 24 december 2015

Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.

Woensdag 23 december 2015

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Dinsdag 22 december 2015

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.

Maandag 21 december 2015

Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;
maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.

Zondag 20 december 2015

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Zaterdag 19 december 2015

En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.

Vrijdag 18 december 2015

Eén ding heb ik van de Here gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des Heren
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn tempel.

Donderdag 17 december 2015

Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

Woensdag 16 december 2015

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.

Dinsdag 15 december 2015

Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?

Maandag 14 december 2015

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Zondag 13 december 2015

Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Zaterdag 12 december 2015

Het is een valstrik voor een mens
ondoordacht „heilig” te roepen,
en pas na gedane geloften te overwegen.

Vrijdag 11 december 2015

Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

Donderdag 10 december 2015

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Woensdag 9 december 2015

De Here is groot en zeer te prijzen,
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Dinsdag 8 december 2015

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Maandag 7 december 2015

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Zondag 6 december 2015

Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.

Zaterdag 5 december 2015

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Vrijdag 4 december 2015

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Donderdag 3 december 2015

In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet,
maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.

Woensdag 2 december 2015

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Dinsdag 1 december 2015

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie