DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2015)

Maandag 30 november 2015

Heere, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.

Zondag 29 november 2015

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

Zaterdag 28 november 2015

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Vrijdag 27 november 2015

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Donderdag 26 november 2015

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Woensdag 25 november 2015

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.

Dinsdag 24 november 2015

Zoals een opengebroken stad zonder muur,
zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.

Maandag 23 november 2015

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Zondag 22 november 2015

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 21 november 2015

Niet ons, HEERE, niet ons,
maar geef Uw Naam eer,
om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.

Vrijdag 20 november 2015

En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Donderdag 19 november 2015

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Woensdag 18 november 2015

Bij alle zwoegen is er overschot,
praatjes leiden slechts tot gebrek.

Dinsdag 17 november 2015

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Maandag 16 november 2015

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Zondag 15 november 2015

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters.

Zaterdag 14 november 2015

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.

Vrijdag 13 november 2015

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Donderdag 12 november 2015

Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.

Woensdag 11 november 2015

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Dinsdag 10 november 2015

En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Maandag 9 november 2015

Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.

Zondag 8 november 2015

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.

Zaterdag 7 november 2015

En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

Vrijdag 6 november 2015

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.

Donderdag 5 november 2015

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Woensdag 4 november 2015

Breng al de tienden naar het voorraadhuis,
zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin,
zegt de HEERE van de legermachten,
of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,
en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Dinsdag 3 november 2015

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.

Maandag 2 november 2015

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Zondag 1 november 2015

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

Bijbeltekst van de dag

Wentel uw werken op de HEERE,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie