DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2015)

Zaterdag 31 oktober 2015

Zeg niet: Hoe komt het
dat de dagen van vroeger beter waren dan deze?
Want niet uit wijsheid
zou u dat vragen.

Vrijdag 30 oktober 2015

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.

Donderdag 29 oktober 2015

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

Woensdag 28 oktober 2015

Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

Dinsdag 27 oktober 2015

Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Maandag 26 oktober 2015

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Zondag 25 oktober 2015

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

Zaterdag 24 oktober 2015

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Vrijdag 23 oktober 2015

Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt
– een potscherf tussen aarden scherven.
Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?
Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

Donderdag 22 oktober 2015

De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Woensdag 21 oktober 2015

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

Dinsdag 20 oktober 2015

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Maandag 19 oktober 2015

Ik zoek U met heel mijn hart,
laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Zondag 18 oktober 2015

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Zaterdag 17 oktober 2015

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Vrijdag 16 oktober 2015

Ik spreid mijn handen naar U uit,
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

Donderdag 15 oktober 2015

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.

Woensdag 14 oktober 2015

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,
Ík zal dragen en redden.

Dinsdag 13 oktober 2015

Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.

Maandag 12 oktober 2015

Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.

Zondag 11 oktober 2015

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Zaterdag 10 oktober 2015

Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder,
maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.

Vrijdag 9 oktober 2015

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Donderdag 8 oktober 2015

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Woensdag 7 oktober 2015

De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Dinsdag 6 oktober 2015

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.

Maandag 5 oktober 2015

En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

Zondag 4 oktober 2015

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.

Zaterdag 3 oktober 2015

Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Vrijdag 2 oktober 2015

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Donderdag 1 oktober 2015

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Bijbeltekst van de dag

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,
vind gunst en goed verstand
in de ogen van God en mens.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie