DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2015)

Woensdag 30 september 2015

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Dinsdag 29 september 2015

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Maandag 28 september 2015

Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Zondag 27 september 2015

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Zaterdag 26 september 2015

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Vrijdag 25 september 2015

Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

Donderdag 24 september 2015

En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Woensdag 23 september 2015

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Dinsdag 22 september 2015

Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.

Maandag 21 september 2015

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.

Zondag 20 september 2015

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Zaterdag 19 september 2015

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer,
maar een goed woord verblijdt het.

Vrijdag 18 september 2015

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Donderdag 17 september 2015

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Woensdag 16 september 2015

De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Dinsdag 15 september 2015

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Maandag 14 september 2015

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Zondag 13 september 2015

Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Zaterdag 12 september 2015

De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.

Vrijdag 11 september 2015

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Donderdag 10 september 2015

Mat u niet af om rijk te worden,
gebruik daarvoor uw inzicht niet.

Woensdag 9 september 2015

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Dinsdag 8 september 2015

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Maandag 7 september 2015

IJzer scherpt men met ijzer,
zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

Zondag 6 september 2015

Zoek het goede en niet het kwade,
opdat u leeft!
Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn,
zoals u altijd zegt.

Zaterdag 5 september 2015

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Vrijdag 4 september 2015

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

Donderdag 3 september 2015

En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.

Woensdag 2 september 2015

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

Dinsdag 1 september 2015

In het hart van de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

Bijbeltekst van de dag

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie