DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2015)

Maandag 31 augustus 2015

Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Zondag 30 augustus 2015

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Zaterdag 29 augustus 2015

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!

Vrijdag 28 augustus 2015

Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Donderdag 27 augustus 2015

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

Woensdag 26 augustus 2015

Een geduldig man is beter dan een dappere held,
en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.

Dinsdag 25 augustus 2015

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Maandag 24 augustus 2015

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Zondag 23 augustus 2015

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Zaterdag 22 augustus 2015

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

Vrijdag 21 augustus 2015

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Donderdag 20 augustus 2015

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief,
wie inzicht bewaart, vindt het goede.

Woensdag 19 augustus 2015

En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Dinsdag 18 augustus 2015

Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.

Maandag 17 augustus 2015

De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen,
wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden.

Zondag 16 augustus 2015

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 15 augustus 2015

En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

Vrijdag 14 augustus 2015

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Donderdag 13 augustus 2015

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

Woensdag 12 augustus 2015

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.

Dinsdag 11 augustus 2015

Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

Maandag 10 augustus 2015

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zondag 9 augustus 2015

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zaterdag 8 augustus 2015

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Vrijdag 7 augustus 2015

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Donderdag 6 augustus 2015

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Woensdag 5 augustus 2015

HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,
van de tong vol bedrog.

Dinsdag 4 augustus 2015

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

Maandag 3 augustus 2015

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Zondag 2 augustus 2015

Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Zaterdag 1 augustus 2015

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Bijbeltekst van de dag

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie