DailyVerses.net

Archief (Augustus 2015)

NBV BGT NBG BB

Maandag 31 augustus 2015

Romeinen 5:7-8
Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Zondag 30 augustus 2015

Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Zaterdag 29 augustus 2015

Psalmen 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

Vrijdag 28 augustus 2015

Jesaja 40:28
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Donderdag 27 augustus 2015

1 Petrus 3:10-11
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Woensdag 26 augustus 2015

Spreuken 16:32
Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

Dinsdag 25 augustus 2015

1 Petrus 2:24
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Maandag 24 augustus 2015

Jakobus 1:27
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Zondag 23 augustus 2015

Psalmen 90:12
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Zaterdag 22 augustus 2015

Matteüs 10:29-31
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Vrijdag 21 augustus 2015

Marcus 9:23
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Donderdag 20 augustus 2015

Spreuken 19:8
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Woensdag 19 augustus 2015

Efeziërs 5:2
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Dinsdag 18 augustus 2015

Hebreeën 13:1-2
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Maandag 17 augustus 2015

Spreuken 23:24
De vader van een wijze is vol blijdschap,
wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

Zondag 16 augustus 2015

Johannes 13:20
Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.

Zaterdag 15 augustus 2015

Lucas 12:15
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

Vrijdag 14 augustus 2015

Psalmen 16:11
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Donderdag 13 augustus 2015

1 Korintiërs 15:3-4
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Woensdag 12 augustus 2015

Matteüs 12:36
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Dinsdag 11 augustus 2015

Spreuken 17:17
Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

Maandag 10 augustus 2015

2 Korintiërs 5:21
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Zondag 9 augustus 2015

1 Johannes 3:1
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

Zaterdag 8 augustus 2015

Psalmen 24:1
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Vrijdag 7 augustus 2015

Marcus 8:36
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Donderdag 6 augustus 2015

Jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Woensdag 5 augustus 2015

Psalmen 120:2
Bevrijd mijn ziel, HEER,
van lippen die liegen,
van de tong die bedriegt.

Dinsdag 4 augustus 2015

Efeziërs 1:7
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Maandag 3 augustus 2015

Matteüs 7:13-14
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Zondag 2 augustus 2015

Psalmen 16:1
Behoed mij, God, ik schuil bij u.

Zaterdag 1 augustus 2015

1 Korintiërs 15:22
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android