DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2015)

Maandag 31 augustus 2015

Romeinen 5:7-8Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Zondag 30 augustus 2015

Romeinen 12:2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Zaterdag 29 augustus 2015

Psalm 31:25U die uw hoop vestigt op de HEER:
wees allen sterk en houd moed.

Vrijdag 28 augustus 2015

Jesaja 40:28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,
zijn inzicht is niet te doorgronden.

Donderdag 27 augustus 2015

1 Petrus 3:10-11Immers:
‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
en zijn lippen voor woorden van bedrog,
laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
laat hij naar vrede streven en die najagen.’

Woensdag 26 augustus 2015

Spreuken 16:32Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

Dinsdag 25 augustus 2015

1 Petrus 2:24Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Maandag 24 augustus 2015

Jakobus 1:27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Zondag 23 augustus 2015

Psalm 90:12Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Zaterdag 22 augustus 2015

Matteüs 10:29-31Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Vrijdag 21 augustus 2015

Marcus 9:23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Donderdag 20 augustus 2015

Spreuken 19:8Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Woensdag 19 augustus 2015

Efeziërs 5:2En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Dinsdag 18 augustus 2015

Hebreeën 13:1-2Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Maandag 17 augustus 2015

Spreuken 23:24De vader van een rechtvaardige verheugt zich,
wie een wijze heeft verwekt, verblijdt zich over hem.

Zondag 16 augustus 2015

Johannes 13:20Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 15 augustus 2015

Lucas 12:15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’

Vrijdag 14 augustus 2015

Psalm 16:11U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Donderdag 13 augustus 2015

1 Korintiërs 15:3-4Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Woensdag 12 augustus 2015

Matteüs 12:36Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Dinsdag 11 augustus 2015

Spreuken 17:17Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

Maandag 10 augustus 2015

2 Korintiërs 5:21Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Zondag 9 augustus 2015

1 Johannes 3:1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Zaterdag 8 augustus 2015

Psalm 24:1Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Vrijdag 7 augustus 2015

Marcus 8:36Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven?

Donderdag 6 augustus 2015

Jesaja 40:8Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Woensdag 5 augustus 2015

Psalm 120:2Bevrijd mijn ziel, HEER,
van lippen die liegen,
van de tong die bedriegt.

Dinsdag 4 augustus 2015

Efeziërs 1:7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Maandag 3 augustus 2015

Matteüs 7:13-14Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Zaterdag 1 augustus 2015

1 Korintiërs 15:22Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.

Bijbeltekst van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie