DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2015)

Vrijdag 31 juli 2015

Romeinen 8:31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Donderdag 30 juli 2015

Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Woensdag 29 juli 2015

Romeinen 12:15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Dinsdag 28 juli 2015

Jesaja 28:29Ook dit vindt zijn oorsprong
bij de HEER van de hemelse machten:
zijn beleid is wonderbaarlijk,
zijn wijsheid is groot.

Maandag 27 juli 2015

Psalm 118:6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Zondag 26 juli 2015

Hebreeën 12:2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.

Zaterdag 25 juli 2015

Johannes 14:13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 24 juli 2015

Spreuken 18:10De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Donderdag 23 juli 2015

Efeziërs 2:4-5Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!

Woensdag 22 juli 2015

Galaten 5:13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.

Dinsdag 21 juli 2015

Psalm 27:14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Maandag 20 juli 2015

Johannes 7:38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.

Zondag 19 juli 2015

Deuteronomium 4:29Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.

Zaterdag 18 juli 2015

Psalm 119:36Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.

Vrijdag 17 juli 2015

Hebreeën 3:4Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Donderdag 16 juli 2015

1 Korintiërs 10:13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Woensdag 15 juli 2015

Spreuken 1:7Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

Dinsdag 14 juli 2015

2 Korintiërs 8:12Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Maandag 13 juli 2015

Kolossenzen 3:18-19Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Zondag 12 juli 2015

Psalm 18:36-37U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
U baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Zaterdag 11 juli 2015

Lucas 9:48Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’

Vrijdag 10 juli 2015

2 Korintiërs 12:10Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Donderdag 9 juli 2015

Spreuken 15:1Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren,
krenkende woorden wakkeren woede aan.

Woensdag 8 juli 2015

Romeinen 13:7Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Dinsdag 7 juli 2015

Efeziërs 5:25-26Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden.

Maandag 6 juli 2015

Psalm 31:4U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Zondag 5 juli 2015

Efeziërs 2:8-9Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

Zaterdag 4 juli 2015

Romeinen 15:2Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Vrijdag 3 juli 2015

Psalm 4:9In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Donderdag 2 juli 2015

1 Petrus 3:15Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Woensdag 1 juli 2015

Romeinen 12:1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.

Bijbeltekst van de dag

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie