DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juni 2015)

Dinsdag 30 juni 2015

Psalmen 108:4
U, HEER, zal ik loven in heel de wereld,
over u zingen voor alle volken.

Maandag 29 juni 2015

Leviticus 19:17-18
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Zondag 28 juni 2015

Johannes 3:30
Hij moet groter worden en ik kleiner.

Zaterdag 27 juni 2015

Lucas 9:16-17
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Vrijdag 26 juni 2015

Filippenzen 2:5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Donderdag 25 juni 2015

Psalmen 19:15
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Woensdag 24 juni 2015

Filippenzen 4:5
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Dinsdag 23 juni 2015

Lucas 19:10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Maandag 22 juni 2015

Spreuken 17:22
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Zondag 21 juni 2015

Filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Zaterdag 20 juni 2015

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Vrijdag 19 juni 2015

Psalmen 34:18-19
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Donderdag 18 juni 2015

1 Petrus 3:14
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.

Woensdag 17 juni 2015

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Dinsdag 16 juni 2015

Spreuken 15:23
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.

Maandag 15 juni 2015

Marcus 16:15
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Zondag 14 juni 2015

1 Timoteüs 4:12
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Zaterdag 13 juni 2015

Psalmen 51:12
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Vrijdag 12 juni 2015

Matteüs 18:15
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Donderdag 11 juni 2015

Matteüs 19:26
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Woensdag 10 juni 2015

Psalmen 18:31
Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.

Dinsdag 9 juni 2015

Romeinen 3:23-24
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Maandag 8 juni 2015

Matteüs 6:34
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zondag 7 juni 2015

Psalmen 15:2-3
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Zaterdag 6 juni 2015

Jakobus 4:8
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Vrijdag 5 juni 2015

2 Korintiërs 5:7
We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

Donderdag 4 juni 2015

Psalmen 112:5
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Woensdag 3 juni 2015

Hebreeën 9:28
Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Dinsdag 2 juni 2015

Jeremia 17:9-10
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.

Maandag 1 juni 2015

Psalmen 112:6
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.
Bijbeltekst van de dag
Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.