DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2015)

Zondag 31 mei 2015

2 Tessalonicenzen 3:3Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Zaterdag 30 mei 2015

Hebreeën 13:8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Vrijdag 29 mei 2015

Spreuken 15:22Bij gebrek aan overleg mislukken plannen,
ze slagen pas na rijp beraad.

Donderdag 28 mei 2015

2 Timoteüs 1:7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Woensdag 27 mei 2015

1 Petrus 1:3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

Dinsdag 26 mei 2015

Psalm 27:1De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Maandag 25 mei 2015

Lucas 11:13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!

Zondag 24 mei 2015

Handelingen 2:1-2Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Zaterdag 23 mei 2015

Psalm 119:105Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Vrijdag 22 mei 2015

1 Johannes 5:13Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Donderdag 21 mei 2015

2 Korintiërs 4:18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Woensdag 20 mei 2015

Psalm 103:13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Dinsdag 19 mei 2015

Jesaja 55:8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Maandag 18 mei 2015

Romeinen 8:38-39Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zondag 17 mei 2015

Spreuken 4:23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Zaterdag 16 mei 2015

Psalm 25:8-9Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Vrijdag 15 mei 2015

Jakobus 1:12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.

Donderdag 14 mei 2015

Lucas 24:50-51Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 13 mei 2015

Psalm 139:13-14U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Dinsdag 12 mei 2015

Jakobus 3:18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Maandag 11 mei 2015

1 Tessalonicenzen 5:11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Zondag 10 mei 2015

Psalm 118:24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Zaterdag 9 mei 2015

Filippenzen 4:8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.

Vrijdag 8 mei 2015

1 Johannes 1:9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.

Donderdag 7 mei 2015

Psalm 37:5-6Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Woensdag 6 mei 2015

Matteüs 6:26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Dinsdag 5 mei 2015

1 Petrus 5:8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Maandag 4 mei 2015

Psalm 86:5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Zondag 3 mei 2015

Micha 6:8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Zaterdag 2 mei 2015

Kolossenzen 4:5-6Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.

Vrijdag 1 mei 2015

Psalm 116:1-2De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Bijbeltekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie