DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2015)

Donderdag 30 april 2015

Efeziërs 4:15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Woensdag 29 april 2015

Openbaring 22:21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Dinsdag 28 april 2015

Psalm 62:8Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Maandag 27 april 2015

Handelingen 4:32Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.

Zondag 26 april 2015

1 Kronieken 29:14Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.

Zaterdag 25 april 2015

Psalm 66:17Toen mijn mond Hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.

Vrijdag 24 april 2015

1 Samuel 16:7Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

Donderdag 23 april 2015

Johannes 3:16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Woensdag 22 april 2015

Psalm 119:114Bij U schuil ik, U bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.

Dinsdag 21 april 2015

Galaten 3:26-27Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Maandag 20 april 2015

Lucas 12:6-7Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Zondag 19 april 2015

Psalm 16:2Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’

Zaterdag 18 april 2015

Jozua 1:9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Vrijdag 17 april 2015

Kolossenzen 3:14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Donderdag 16 april 2015

Spreuken 21:2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Woensdag 15 april 2015

Hebreeën 13:5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

Dinsdag 14 april 2015

2 Korintiërs 10:17-18Er staat geschreven: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.

Maandag 13 april 2015

Psalm 37:7Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Zondag 12 april 2015

Galaten 6:7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Zaterdag 11 april 2015

1 Korintiërs 15:58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

Vrijdag 10 april 2015

Psalm 119:130Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Donderdag 9 april 2015

2 Petrus 3:9De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Woensdag 8 april 2015

Jakobus 3:17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Dinsdag 7 april 2015

Psalm 94:19Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Maandag 6 april 2015

Romeinen 8:32Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?

Zondag 5 april 2015

Lucas 24:6-7Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Zaterdag 4 april 2015

Jesaja 53:3Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.

Vrijdag 3 april 2015

Jesaja 53:5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.

Donderdag 2 april 2015

Psalm 56:5Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een sterveling mij aandoen?

Woensdag 1 april 2015

Jesaja 33:22Want de HEER is onze rechter,
de HEER is onze wetgever,
de HEER is onze koning,
Hij zal ons redden.

Bijbeltekst van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie