DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2015)

Dinsdag 30 juni 2015

Ik zal U loven onder de volken, HEERE;
ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.

Maandag 29 juni 2015

U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

Zondag 28 juni 2015

Hij moet meer worden, maar ik minder.

Zaterdag 27 juni 2015

En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten.
En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden.

Vrijdag 26 juni 2015

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.

Donderdag 25 juni 2015

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Woensdag 24 juni 2015

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Dinsdag 23 juni 2015

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Maandag 22 juni 2015

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Zondag 21 juni 2015

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Zaterdag 20 juni 2015

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Vrijdag 19 juni 2015

Zij roepen en de HEERE hoort,
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Donderdag 18 juni 2015

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.

Woensdag 17 juni 2015

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Dinsdag 16 juni 2015

Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Maandag 15 juni 2015

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Zondag 14 juni 2015

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

Zaterdag 13 juni 2015

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Vrijdag 12 juni 2015

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Donderdag 11 juni 2015

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Woensdag 10 juni 2015

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEERE is gelouterd,
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Dinsdag 9 juni 2015

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Maandag 8 juni 2015

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Zondag 7 juni 2015

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

Zaterdag 6 juni 2015

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Vrijdag 5 juni 2015

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Donderdag 4 juni 2015

Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,
hij behartigt zijn zaken volgens het recht.

Woensdag 3 juni 2015

Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

Dinsdag 2 juni 2015

Arglistig is het hart, boven alles,
ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEERE, doorgrond het hart,
beproef de nieren,
en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,
overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Maandag 1 juni 2015

Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen,
de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.

Bijbeltekst van de dag

En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie