DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2015)

Dinsdag 30 juni 2015

Ik zal U loven, o Here, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën.

Maandag 29 juni 2015

Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Zondag 28 juni 2015

Hij moet wassen, ik moet minder worden.

Zaterdag 27 juni 2015

Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot werd door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken.

Vrijdag 26 juni 2015

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Donderdag 25 juni 2015

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Woensdag 24 juni 2015

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Dinsdag 23 juni 2015

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Maandag 22 juni 2015

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Zondag 21 juni 2015

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Zaterdag 20 juni 2015

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Vrijdag 19 juni 2015

Roepen zij, dan hoort de Here,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De Here is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.

Donderdag 18 juni 2015

Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.

Woensdag 17 juni 2015

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Dinsdag 16 juni 2015

Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Maandag 15 juni 2015

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Zondag 14 juni 2015

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Zaterdag 13 juni 2015

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Vrijdag 12 juni 2015

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

Donderdag 11 juni 2015

Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Woensdag 10 juni 2015

Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.

Dinsdag 9 juni 2015

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Maandag 8 juni 2015

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Zondag 7 juni 2015

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op zijn naaste laadt.

Zaterdag 6 juni 2015

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Vrijdag 5 juni 2015

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Donderdag 4 juni 2015

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.

Woensdag 3 juni 2015

Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Dinsdag 2 juni 2015

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Maandag 1 juni 2015

Want hij zal nimmer wankelen,
tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Bijbeltekst van de dag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie