DailyVerses.net

Archief (September 2015)

NBV BGT NBG BB

Woensdag 30 september 2015

Hebreeën 4:12
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Dinsdag 29 september 2015

1 Timoteüs 6:9
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Maandag 28 september 2015

Psalmen 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Zondag 27 september 2015

1 Johannes 2:2
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Zaterdag 26 september 2015

Jesaja 54:17
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed
zal machteloos zijn,
en ieder die jou in een geding belastert
zal zelf veroordeeld worden.
Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,
dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.

Vrijdag 25 september 2015

Psalmen 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord.

Donderdag 24 september 2015

1 Johannes 4:21
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Woensdag 23 september 2015

Handelingen 13:47
Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Dinsdag 22 september 2015

Psalmen 33:4
Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.

Maandag 21 september 2015

1 Timoteüs 6:17
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Zondag 20 september 2015

Marcus 11:23
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

Zaterdag 19 september 2015

Spreuken 12:25
Kommer maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Vrijdag 18 september 2015

Matteüs 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Donderdag 17 september 2015

Galaten 2:20
Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Woensdag 16 september 2015

Psalmen 90:17
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Dinsdag 15 september 2015

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Maandag 14 september 2015

Deuteronomium 30:16
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

Zondag 13 september 2015

Psalmen 37:4
Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

Zaterdag 12 september 2015

Jesaja 61:1
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.

Vrijdag 11 september 2015

Johannes 15:5
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Donderdag 10 september 2015

Spreuken 23:4
Tob jezelf niet af om rijk te worden,
zet dat plan opzij.

Woensdag 9 september 2015

Lucas 10:27
De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'

Dinsdag 8 september 2015

Jakobus 2:17
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.

Maandag 7 september 2015

Spreuken 27:17
Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.

Zondag 6 september 2015

Amos 5:14
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.

Zaterdag 5 september 2015

Romeinen 6:23
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Vrijdag 4 september 2015

Psalmen 128:1
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst.

Donderdag 3 september 2015

Lucas 8:16
Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

Woensdag 2 september 2015

1 Petrus 2:2
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

Dinsdag 1 september 2015

Spreuken 19:21
Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android