DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2015)

Maandag 31 augustus 2015

Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Zondag 30 augustus 2015

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Zaterdag 29 augustus 2015

Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.

Vrijdag 28 augustus 2015

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Donderdag 27 augustus 2015

Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.

Woensdag 26 augustus 2015

Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

Dinsdag 25 augustus 2015

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Maandag 24 augustus 2015

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Zondag 23 augustus 2015

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.

Zaterdag 22 augustus 2015

Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Vrijdag 21 augustus 2015

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Donderdag 20 augustus 2015

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Woensdag 19 augustus 2015

En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Dinsdag 18 augustus 2015

Laat de broederlijke liefde blijven.
Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Maandag 17 augustus 2015

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer,
wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.

Zondag 16 augustus 2015

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 15 augustus 2015

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Vrijdag 14 augustus 2015

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Donderdag 13 augustus 2015

Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.

Woensdag 12 augustus 2015

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.

Dinsdag 11 augustus 2015

Een vriend heeft te allen tijde lief,
maar een broeder wordt voor de nood geboren.

Maandag 10 augustus 2015

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Zondag 9 augustus 2015

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zaterdag 8 augustus 2015

Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.

Vrijdag 7 augustus 2015

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Donderdag 6 augustus 2015

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Woensdag 5 augustus 2015

Here, red mij van de leugenlippen,
van de bedrieglijke tong.

Dinsdag 4 augustus 2015

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

Maandag 3 augustus 2015

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Zaterdag 1 augustus 2015

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Bijbeltekst van de dag

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie