DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2016)

Donderdag 30 juni 2016

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Woensdag 29 juni 2016

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Dinsdag 28 juni 2016

Houd valsheid en leugentaal verre van mij,
geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld.

Maandag 27 juni 2016

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Zondag 26 juni 2016

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Zaterdag 25 juni 2016

Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet;
uw goedertierenheid en uw waarheid
mogen mij bestendig bewaren.

Vrijdag 24 juni 2016

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Donderdag 23 juni 2016

Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.

Woensdag 22 juni 2016

Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Dinsdag 21 juni 2016

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Maandag 20 juni 2016

Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Zondag 19 juni 2016

Dood en leven zijn in de macht der tong,
wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Zaterdag 18 juni 2016

Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Vrijdag 17 juni 2016

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Donderdag 16 juni 2016

Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid
en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.

Woensdag 15 juni 2016

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Dinsdag 14 juni 2016

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!

Maandag 13 juni 2016

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. sela

Zondag 12 juni 2016

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Zaterdag 11 juni 2016

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Vrijdag 10 juni 2016

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.

Donderdag 9 juni 2016

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Woensdag 8 juni 2016

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht.

Dinsdag 7 juni 2016

Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
beter is een arme dan een leugenachtig man.

Maandag 6 juni 2016

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Zondag 5 juni 2016

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Zaterdag 4 juni 2016

De begerigheid begeert de ganse dag,
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.

Vrijdag 3 juni 2016

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Donderdag 2 juni 2016

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Woensdag 1 juni 2016

Haat verwekt krakelen,
maar liefde bedekt alle overtredingen.

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie