DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2016)

Zondag 31 juli 2016

Lieflijke woorden zijn een honingraat,
zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Zaterdag 30 juli 2016

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 29 juli 2016

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Donderdag 28 juli 2016

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Woensdag 27 juli 2016

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Dinsdag 26 juli 2016

Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

Maandag 25 juli 2016

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 24 juli 2016

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Zaterdag 23 juli 2016

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Vrijdag 22 juli 2016

Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan,
maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.

Donderdag 21 juli 2016

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Woensdag 20 juli 2016

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Dinsdag 19 juli 2016

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Maandag 18 juli 2016

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Zondag 17 juli 2016

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Zaterdag 16 juli 2016

Vertrouw op de HEERE en doe het goede;
bewoon de aarde en voed u met trouw.

Vrijdag 15 juli 2016

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Donderdag 14 juli 2016

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Woensdag 13 juli 2016

Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Dinsdag 12 juli 2016

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

Maandag 11 juli 2016

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Zondag 10 juli 2016

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.

Zaterdag 9 juli 2016

Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

Vrijdag 8 juli 2016

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Donderdag 7 juli 2016

Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel,
wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.

Woensdag 6 juli 2016

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Dinsdag 5 juli 2016

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Maandag 4 juli 2016

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig.

Zondag 3 juli 2016

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Zaterdag 2 juli 2016

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.

Vrijdag 1 juli 2016

Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven,
wie zijn wegen veracht, zal sterven.

Bijbeltekst van de dag

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie