DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2016)

Woensdag 31 augustus 2016

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Dinsdag 30 augustus 2016

Wentel uw werken op de HEERE,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Maandag 29 augustus 2016

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 28 augustus 2016

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.

Zaterdag 27 augustus 2016

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.

Vrijdag 26 augustus 2016

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.

Donderdag 25 augustus 2016

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Woensdag 24 augustus 2016

Help ons, o God van ons heil,
omwille van de eer van Uw Naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden,
omwille van Uw Naam.

Dinsdag 23 augustus 2016

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.

Maandag 22 augustus 2016

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Zondag 21 augustus 2016

Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom,
goede gunst dan zilver en dan goud.

Zaterdag 20 augustus 2016

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

Vrijdag 19 augustus 2016

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Donderdag 18 augustus 2016

Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Woensdag 17 augustus 2016

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Dinsdag 16 augustus 2016

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Maandag 15 augustus 2016

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.

Zondag 14 augustus 2016

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Zaterdag 13 augustus 2016

Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer.
En hij zei:
Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik daarheen terugkeren.
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!

Vrijdag 12 augustus 2016

Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.

Donderdag 11 augustus 2016

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Woensdag 10 augustus 2016

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.

Dinsdag 9 augustus 2016

Mensenvrees legt iemand een valstrik,
maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.

Maandag 8 augustus 2016

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Zondag 7 augustus 2016

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Zaterdag 6 augustus 2016

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Vrijdag 5 augustus 2016

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Donderdag 4 augustus 2016

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,
en uw zonden als een wolk.
Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Woensdag 3 augustus 2016

Mijn God en Koning, ik zal U roemen
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Dinsdag 2 augustus 2016

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.

Maandag 1 augustus 2016

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Bijbeltekst van de dag

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie