DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2016)

Maandag 31 oktober 2016

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

Zondag 30 oktober 2016

Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.

Zaterdag 29 oktober 2016

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Vrijdag 28 oktober 2016

En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.

Donderdag 27 oktober 2016

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

Woensdag 26 oktober 2016

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt,
zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet,
en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Dinsdag 25 oktober 2016

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Maandag 24 oktober 2016

Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd
en de hongerige ziel met het goede vervuld.

Zondag 23 oktober 2016

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

Zaterdag 22 oktober 2016

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Vrijdag 21 oktober 2016

De vreze des HEEREN is het kwade te haten;
hoogmoed, trots en de verkeerde weg
en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Donderdag 20 oktober 2016

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Woensdag 19 oktober 2016

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

Dinsdag 18 oktober 2016

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,
vind gunst en goed verstand
in de ogen van God en mens.

Maandag 17 oktober 2016

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Zondag 16 oktober 2016

En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden.

Zaterdag 15 oktober 2016

Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
laat geen enkel onrecht over mij heersen.

Vrijdag 14 oktober 2016

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Donderdag 13 oktober 2016

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Woensdag 12 oktober 2016

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de heiligen is inzicht.

Dinsdag 11 oktober 2016

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.

Maandag 10 oktober 2016

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Zondag 9 oktober 2016

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Zaterdag 8 oktober 2016

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Vrijdag 7 oktober 2016

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Donderdag 6 oktober 2016

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Woensdag 5 oktober 2016

Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan;
de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel.

Dinsdag 4 oktober 2016

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

Maandag 3 oktober 2016

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Zondag 2 oktober 2016

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Zaterdag 1 oktober 2016

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Bijbeltekst van de dag

Al belegerde mij een leger,
mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit,
toch vertrouw ik hierop.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie