DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid (3/3)

« 1 Korintiërs 1:9 »
Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.
U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!
Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.So shall my word be that goes out from my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig ​schild.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.And now I am about to go the way of all the earth, and you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you; not one of them has failed.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of the Lord.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven.The saying is trustworthy, for: If we have died with him, we will also live with him.
Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.
‘Pleeg geen ​moord, pleeg geen ​overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”
Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”Therefore say to them, Thus says the Lord God: None of my words will be delayed any longer, but the word that I speak will be performed, declares the Lord God.
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.“Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.”
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever.
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.The way of the Lord is a stronghold to the blameless, but destruction to evildoers.
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 86:5
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...