DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Boosheid

« 利 未 記 19:17-18 »

NBV BGT NBG BB
X
CUV
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.愛 是 恆 久 忍 耐 , 又 有 恩 慈 ; 愛 是 不 嫉 妒 ; 愛 是 不 自 誇 , 不 張 狂 , 不 做 害 羞 的 事 , 不 求 自 己 的 益 處 , 不 輕 易 發 怒 , 不 計 算 人 的 惡 。
Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.生 氣 卻 不 要 犯 罪 ; 不 可 含 怒 到 日 落 , 也 不 可 給 魔 鬼 留 地 步 。
Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.不 可 心 裡 恨 你 的 弟 兄 ; 總 要 指 摘 你 的 鄰 舍 , 免 得 因 他 擔 罪 。 不 可 報 仇 , 也 不 可 埋 怨 你 本 國 的 子 民 , 卻 要 愛 人 如 己 。 我 是 耶 和 華 。
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.恨 能 挑 啟 爭 端 ; 愛 能 遮 掩 一 切 過 錯 。
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.不 輕 易 發 怒 的 , 大 有 聰 明 ; 性 情 暴 躁 的 , 大 顯 愚 妄 。
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.又 說 : 從 人 裡 面 出 來 的 , 那 才 能 污 穢 人 ; 因 為 從 裡 面 , 就 是 從 人 心 裡 , 發 出 惡 念 、 苟 合 、 偷 盜 、 兇 殺 、 姦 淫 、 貪 婪 、 邪 惡 、 詭 詐 、 淫 蕩 、 嫉 妒 、 謗 讟 、 驕 傲 、 狂 妄 。 這 一 切 的 惡 都 是 從 裡 面 出 來 , 且 能 污 穢 人 。
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.驕 傲 只 啟 爭 競 ; 聽 勸 言 的 , 卻 有 智 慧 。
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.愚 妄 人 的 惱 怒 立 時 顯 露 ; 通 達 人 能 忍 辱 藏 羞 。
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.遠 離 紛 爭 是 人 的 尊 榮 ; 愚 妄 人 都 愛 爭 鬧 。
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.愚 妄 人 怒 氣 全 發 ; 智 慧 人 忍 氣 含 怒 。
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.弟 兄 們 , 你 們 要 謹 慎 , 免 得 你 們 中 間 或 有 人 存 著 不 信 的 惡 心 , 把 永 生 神 離 棄 了 。
Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.背 道 的 以 色 列 啊 , 回 來 吧 ! 我 必 不 怒 目 看 你 們 ; 因 為 我 是 慈 愛 的 , 我 必 不 永 遠 存 怒 。 這 是 耶 和 華 說 的 。

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...