DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Boosheid

«Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan… Efeziërs 4:26-27»
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.
Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.
Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.
Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER.‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord, ‘I will frown on you no longer, for I am faithful,’ declares the Lord, ‘I will not be angry forever.’

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...